Türkiye’nin en gelişmiş web tabanlı temel analiz programı

Şirketleri analiz ederken, mali verileri etkileyecek gelişmeleri gözden kaçırmayın!

SATIN AL

Fastweb Mali Analiz Pro Nedir?

İnternet üzerinden bilanço ve gelir tablosu verileriyle, temel ve haber analiz yapabilmeyi sağlayan bir programdır. Sadece bilanço dönemleri değil her zaman kullanmayı isteyeceğiniz ayrıca eklenen çeşitli analizleri ve anlaşılmayı kolaylaştıran görselliği ile etkili temel analiz yapabileceğiniz web programıdır.

Temel Analiz: Fastweb Mali Analiz Pro, temel analiz konusunda çalışma yapan, amatör veya profesyonel tüm kullanıcılarına, detaylı temel analiz uygulamaları sunmaktadır.

Gelir Tablosu: Bir şirketin mali analizini yaparken tek başına bilanço verileri yeterli değildir. Bilançolarla birlikte yayınlanan gelir tablosu ve bilanço kalemleri arasındaki ilişkileri kullanarak oluşturulan rasyolar, şirket ve sektör hakkında detaylı bilgilere sahip olmanızı sağlar.

Neden Fastweb Mali Analiz Pro?

Kapsamlı grafik analiz ile raporlama seçeneklerinde birbiri ile ilişkili finansal rasyoları aynı anda görebilme imkanına sahipsiniz. Sektörel değerlendirmeler, bütün şirketlere ait haber, dipnot ve piyasa oranları ile analiz yapmanın sınırlarını aşacaksınız. Şirket haberleri ile finansal analizi aynı anda yaparak şirketlerin bilançolarına etki edebilecek önemli haberleri kaçırmaksızın etkili analiz yapabileceksiniz.

Tüm Haberler : Şirketleri analiz ederken, mali verileri etkileyecek gelişmeleri gözden kaçırmayın. Şirketler hakkında açıklanmış olan bütün haberleri görerek firmanın büyümesi, yatırımları üzerinde etkide bulunabilecek gelişmeleri inceleyin.

Detaylı Analizler : Fastweb Mali Analiz Pro’nun raporlama özelliklerinden yararlanarak, bir şirkete ait en detaylı analizleri yapabilirsiniz. Sadece şirketleri tek başına değil sektörleri ile karşılaştırmalı finansal analiz yaparak, hisse senedi tercihlerinizi gözden geçirebilirsiniz.

Güncel Raporlar : Raporlamanın dinamik yapısı, yeni veri geldiği anda bu veriyi işleyerek kullanıcı açısından anlamlı hale getirmektedir. Ortağı olduğunuz, hissesini almayı düşündüğünüz, takip ettiğiniz hisse senetlerinin görünmeyen yüzlerini yaratıcı analiz platformu Fastweb ile inceleyebilirsiniz. 

Fastweb Mali Analiz Pro İle Hangi Analizleri Yapabilirsiniz?

(Yenilenen Analizler)

Bilanço Yapısı Analizi

Bu analiz başlığı altında kullanıcılar, grafiksel ve sayısal karşılaştırmalarla seçtikleri şirketin aktif ve pasiflerini mercek altına alabilmekte ve sektör ortalamaları ile kıyaslayabilmektedirler. 

Faaliyet – Etkinlik Analizi

Kullanıcının belirlediği şirket için, dönemsel karşılaştırmalı, stok, alacak, ticari borç, dönen varlık, maddi duran varlık ve aktifler için devir hızı grafikleri sunulmaktadır. Ayrıca stok devir ve alacak tahsil süreleri ile ticari borç devir süresi ve nakit döndürme sürelerine ilişkin grafiklerle analiz desteklenmektedir. 

Dupont Analizi

Seçilen hisse ile bu hissenin dahil olduğu sektördeki diğer hisseler için, net kar marjı, aktif deviz hızı, aktif karlılık, özvarlık karlılığı ve borç oranı tablo olarak sunulmakta ve dupont analizi yapılmaktadır. Seçilen hissenin sektör ortalamaları ve dönemsel grafik karşılaştırmaları ile analiz desteklenmektedir.  

Likidite Oran Analizi

Bu analiz başlığı altında kullanıcılar, belirledikleri şirketin; cari oran, likidite oranı ile nakit oranlarını, dahil oldukları sektör ortalamaları ile kıyaslamalı olarak dönem bazında görüntüleyebilirler. 

Satış – Karlılık Analizi

Sayısal ve grafiksel olarak beslenen analiz içinde, seçilen şirketin son 12 dönemine ilişkin karşılaştırmalı bilançolar görüntülenebilmektedir. Dönemsel satış ve kar verileri ile gider kalemleri ve yabancı para yükümlülükleri de grafiksel karşılaştırmalarla sunulmaktadır.   

Temettü Performansı

Seçilen şirketin; temettü dağıtımları, sermaye artırımları ile bölünmeleri, tablo olarak yıllık bazda sunulmaktadır. Analiz, endeks-faiz ve döviz ile performans karşılaştırmaları, endekse göre performans ile endekse göre prim grafikleri ile de desteklenmektedir.

Piyasa Çarpanları Analizi

Seçilen şirketin, son açıklanan bilançosundan başlayarak, kullanıcının belirlediği dönem sayısı kadar geriye doğru grafiksel analizler yapılabilmektedir. Hisse ve dahil olduğu sektör için FK, PD/DD, fiyat/net satış grafikleri, karlılık ve piyasa değeri, piyasa çarpanları ile satışlar ve piyasa değeri grafiksel analizleri yer almaktadır. 

Puan Analizi

Kullanıcı tarafından belirlenen sektör veya endekse bağlı tüm şirketler için puan analizi yapılabilmekte, şirket performanslarına göre farklı oranlar için, şirketlerin aldıkları puanlar ve total puan sıralaması tablo olarak sunulmaktadır. 

Değerleme Analizi

İndirgenmiş nakit akımları yöntemini kullanmakta olan Fastweb Mali Analiz Pro’da program kullanıcıları, ilgilendikleri şirket için tahmin değerlerini sisteme girerek, şirket değerlemesi yapabilmektedir. 

Özet Analiz

Şirketlerin, halka arz edildikleri ilk dönemlerinden itibaren dönem seçebilme imkanı sunan bu analiz içerisinde şirketin; satış, kar, öz sermaye, piyasa değeri rakamları cari olarak ve seçilen dönemler bazında listelenmektedir. Seçilen şirket için temettü verimi yüzdesel hesaplanmakta, şirket ve dahil olduğu sektör için dönem bazında FK, PD/DD, F/NS oranları hesaplanabilmektedir.

Karşılaştırmalı Dupont Analizi

Karşılaştırmalı dupont analizinde ise;  kullanıcının belirlediği iki farklı dönem için karşılaştırmalı dupont analizi yapılmaktadır. Seçilen hissenin, endeks ve sektör ortalamaları ile belirgin finansal göstergeleri, performans grafiği üzerinde karşılaştırılarak analiz desteklenmektedir.

Fastweb Mali Analiz Pro İle Hangi Analizleri Yapabilirsiniz?

(Yeni Eklenen Analizler)

Yatırımda Öne Çıkanlar (Yeni)

Seçeceğiniz iki dönem arasında, yatırımları artan şirketler ile aradaki değişim değerlerini görüntüleyebilir, yatırımları getiri ve satışlar ile birlikte grafikler üzerinde analiz edebilirsiniz.

Yıllık Grafikler (Yeni)

İstediğiniz hisseye ait, belirleyeceğiniz başlangıç ve bitiş yılı arasındaki kar, satış ve hisse fiyatı değerlerinin grafik üzerinde analizlerini yapabilirsiniz. Net satışlar (yıllık), esas faaliyet karı/zararı net (yıllık), ana ortaklık payları net dönem karı/zararı (yıllık), hisse fiyatı ortalama, endeks kapanış ve artık getiri değerlerine ulaşabilirsiniz.

Yatırımları Artan Şirketler (Yeni)

Borsa İstanbul endekslerine veya Finnet sektörlerine ait seçeceğiniz iki dönem arasında şirketler yatırımları artanlara göre puanlanmaktadır. Son 2, 4 bilançoya ve önceki seneye göre en çok yatırım yapan şirketleri görebilirsiniz. Yatırımları, hisse fiyatı ve satışlar ile grafikler üzerinde karşılaştırabilir, etkili analizler yapabilirsiniz.

Dönemsel Analiz (Yeni)

Üçer aylık satışları, net satışları, faaliyet giderlerini, net finansman giderlerini, EFK ve NK değerlerini grafikler üzerinde görüntüleyebilir, dönemsel analizlerini yapabilirsiniz. Bu grafiklerde her yılın aynı dönemi aynı renk ile gösterilmiştir. Yani, her yılın aynı dönemleri arasındaki değişimleri kolayca görebilirsiniz.

İstikrarlı Şirketler (Yeni)

Borsa İstanbul endekslerine veya Finnet sektörlerine ait seçeceğiniz iki dönem arasında istikrarlı kar eden ve ucuz kalmış şirketleri listeleyebilirsiniz. Sharpe NKM ve F/K değerlerini görüntüleyebilirsiniz. İstediğiniz şirketi kolayca aratabilirsiniz.

Temettü Verimi - F/K Sıralaması (Yeni)

İlgilendiğiniz hissenin F/K ve temettü verimi oranı nedir? Fiyatı düşük olan hisselerde temettü oranları ne kadar? Bunları Fastweb Mali Analiz Pro ile öğrenebilir, daha güçlü analizler yapabilirsiniz.

Geçmiş Fiyat Tahmini ve Değerleme Performansı (Yeni)

Şirketlerin geçmiş dönemlere ait istikrar puanlarını ve bu puanların ne anlama geldiğini Fastweb ile öğrenebilir, seçtiğiniz hisseye ait geçmiş yıllara ilişkin beklentilerinizi girerek, beklentileriniz gerçekleşirse satış ve karlılığın ne olacağını görebilirsiniz. Yani geriye dönük fiyat tahmini yapabilirsiniz.

Fiyat Tahmini ve Değerleme Performansı (Yeni)

Şirketlerin istikrar puanlarını ve bu puanların ne anlama geldiğini Fastweb ile öğrenebilir, seçtiğiniz hisseye ait gelecek yıllara ilişkin beklentilerinizi girerek, beklentileriniz gerçekleşirse satış ve karlılığın ne olacağını görebilirsiniz. İleriye dönük fiyat tahmini yapabilirsiniz.

Fastweb Mali Analiz Pro’nun Özellikleri Nelerdir?

BIST şirketleri ve endekslerine ilişkin,1987 yılından itibaren basında ve Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda (KAP) çıkan haberleri iki tarih arasında listeleyebilir, tek tuşlama ile haberin detaylarına ulaşabilir, haber listesi içinde anahtar kelime belirterek kolayca filtrelemeler yaptırabilirsiniz.  
Fastweb Mali Analiz Pro ile; BIST’te işlem görmekte olan tüm şirketlerin mali tablolarını gelişmiş temel analiz yöntemleri ile tahlil ederken, ilgili döneme ait bilanço dipnotlarına metinsel formatta görüntüleyebilirsiniz.
Fastweb Mali Analiz Pro ile; Borsa İstanbul’da işlem görmekte olan tüm şirketlerin, güncel ve tarihsel tüm bilanço ve gelir tablolarına ulaşabilirsiniz.
Fastweb Mali Analiz Pro, tabloları Excel’e aktarabilme özelliğine sahiptir. Tüm tabloları Excel’e kolayca aktarabilir ve çıktı alabilirsiniz.
Program kullanıcıları, şirket künyesi başlığı altında, seçtikleri şirket ile ilgili profil bilgilerine ulaşabilmektedir. Fastweb Mali Analiz Pro ile şirketlerin dahil olduğu endekslerini, ortak - iştiraklerini ve daha bir çok bilgisini görüntüleyebilirsiniz.
Şirketlerin borçluluk, karlılık, likidite verileri, büyüme performansları ile piyasa değerlerini aynı anda görerek, finansal yapıdaki değişimlerin, fiyatlara nasıl yansıdığını inceleyebilirsiniz.
Tüm endeks ve sektörlere ait hisselerin bu ay, son bir ay ve son üç ayda açıklanmış bilançolarının açıklanma tarihini, dönemini; öz varlık, net kar, F/K, PD, PD / DD, sermaye, hisse kapanış değerlerini görüntüleyebilirsiniz.
Fastweb Mali Analiz Pro’da istediğiniz analizi veya oranı bulamadığınız zaman, genel arama kısmında aratabilirsiniz. Böylece bulamadığınız analizin veya oranın bulunduğu sayfaya yönlendirilmiş olursunuz.

Fastweb Mali Analiz Pro’nun Avantajları

 • Şirketlerin haberlerini ve bilançolarını aynı platformda görebilirsiniz.
 • Şirketlerin dipnot analizini yapabilirsiniz.
 • Hızlı, güncel, kolay ve etkili temel analiz yapabilirsiniz.
 • İstediğiniz kadar dönemin grafiğini ve verisini analiz ekranında görebilirsiniz.
 • Bir şirkete ait bütün mali fotoğrafı grafiklerle takip edebilirsiniz.
 • Gruplandırılmış finansal oranlarla ve güncel verilerle şirketlerin performansını ölçebilirsiniz.
 • Kendi belirlediğiniz kriterlerle değerleme analizi yaparak şirketleri derecelendirebilirsiniz.
 • Programdaki bütün grafikleri PNG, JPEG, PDF ve SVG formatlarında indirebilir veya yazdır özelliği ile kolayca çıktısını alabilirsiniz.
 • Grafiklerdeki oranlardan istemediklerinizin üzerine tıklayarak grafikten çıkartabilir, istediğinizde tekrar ekleyebilirsiniz.
 • Tüm tablolarda arama kısmı mevcuttur. İlgilendiğiniz hissenin kodunu arama kısmına yazarak istediğiniz hissenin verilerine anında ulaşabilirsiniz.
 • Tabloların hepsini tek tuşlama ile Excel’e aktarabilirsiniz.
 • Yenilenen görselliği ve eklenen güncel analizleriyle daha kolay ve etkili analiz yapabilirsiniz.
 • Fastweb Mali Analiz Pro’nun bir web programı olma avantajı ile internet bağlantısı olan her yerden giriş yapabilirsiniz.
 • Ücretsiz profesyonel destek alabilirsiniz.

İletişim Formu

Aşağıdaki formu eksiksiz doldurursanız, müşteri temsilcimiz sizinle en kısa sürede temas kuracaktır.